Hurtownia Zabawek

Pracownicy sektora finansów publicznych i adresowane do nich szkolenia

Szkolenie z kontroli zarządczej
Lepsze zarządzanie ryzykiem dzięki szkoleniu z kontroli zarządczej

Do sektora finansów publicznych należą między innymi finansowane przez władze samorządowe lub przez państwo instytucje kultury, szkoły, uczelnie wyższe ze statusem publicznych, przedszkola. Instytucje te zobowiązane są do realizowania określonych zadań i celów, a wójtowie, prezydenci czy burmistrzowie muszą zapewnić kontrolę zarządczą nad nimi. W jaki sposób praktycznie i prawnie rozwiązać kwestie związane z tą kontrolą to tematy, które poruszane są na szkoleniu z kontroli zarządczej.

Program takiego szkolenia jest z reguły bardzo bogaty. Plusem jest to, że szkolenie z kontroli zarządczej odbywa się w małych grupach. Zajęcia te są adresowane do wszystkich osób, które w jednostkach sektora finansów publicznych pełnią kierownicze funkcje. Mogą brać w nich udział również urzędnicy ze szczebla samorządowego. Obecnie szkolenie prowadzone jest z wykorzystanie nowoczesnych narzędzi, jest merytoryczne i ciekawe.

Skorzystaj ze szkolenia z kontroli zarządczej organizowanego przez firmę szkoleniową „bez owijania” – https://bezowijania.com/szkolenie-kontrola-zarzadcza

Zagłosuj na post
[Wszystkie: 0 Średnia: 0]

Dodaj komentarz